تعریف

یو پی اس رک مونت :

این سری از دستگاه های برق اضطراری دارای ابعادی مخصوص استفاده در رک یونیت می باشند.